Przystanek TEATR

Przystanek TEATR jest projektem Małopolskiego Instytutu Teatralnego wpisującym się w zakres działań Centrum Edukacji Teatralnej. Projekt odpowiada na potrzebę budowania i poszerzania oferty kulturalnej domów kultury w małych miejscowościach.

1 województwo, 4 teatry, 6 spektakli, 8 miejscowości, dziesiątki dzieci..

By umożliwić mieszkańcom wsi i małych miejscowości obcowanie z teatrem MIT zaprosił do udziału w projekcie ważne teatry wędrowne z Polski.


 

Okazuje się, że dobra czy ciekawa sztuka może być na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba wskazać kierunek – gdzie tę rękę wyciągnąć. Nie zawsze teatry instytucjonalne oferują repertuar jaki chcielibyśmy oglądać. Czasem wszystkie przedstawienia już widzieliśmy. Albo co gorsza – w pobliżu nie ma żadnego teatru, bo pochodzimy z małego miasteczka lub wsi. Dlaczego więc nie zaprosić do szkoły, świetlicy, domu kultury teatru wędrownego tworzonego przez profesjonalistów, a co najważniejsze – ludzi z pasją. To przynosi świeżość, ożywia życie kulturalne i sprzyja integracji społeczności.

Przystanek TEATR będzie tej jesieni miejscem spotkania artystów, dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli. Trasa obejmuje osiem miejscowości z województwa Małopolskiego. Odwiedzać je będą cztery wspaniałe teatry wędrowne z Polski. Docenianie i lubiane teatry lalkowe, teatry animacji, teatry ożywionej formy, teatry cieniowe… Co kto woli.